Consumptie mei stabiel na jaren van krimp

Het laatste incasso nieuws