BLOG: Vallen incassokosten onder de regeling van artikel 6:44 BW?

Het laatste incasso nieuws